Start O Konkursie Regulamin Terminarz Zadania Kontakt
   
   
     


Witamy na oficjalnej
stronie internetowej
Konkursu Chemicznego
"Chemik"

(dla uczniów szkół podstawowych)


Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego
"Chemik"

V edycja Konkursu
Rok szkolny 2019/2020

 
 
 
 
 
 
Rok szkolny 2019/2020
 
  V edycja Konkursu

 

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego „Chemik” zwraca się z prośbą o zapoznanie uczniów z informatorem Konkursu oraz o wywieszenie informacji nt. Konkursu na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu.


Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego „Chemik” prosi także o:

- zachęcenie uczniów do udziału w V edycji Konkursu,

- dokładne zaznajomienie uczniów z regulaminem Konkursu.

 Drodzy Uczestnicy V edycji Konkursu Chemicznego CHEMIK,
w związku z zaistniałą sytuacją prosimy o przekazanie informacji o wynikach V edycji Konkursu
swoim nauczycielom poprzez przyjętą w szkole formę komunikacji uczeń-nauczyciel.

Dyplomy wraz z nagrodami rzeczowymi prześlemy do szkół w możliwie najszybszym terminie.
O terminie wysyłki zawiadomimy na stronie internetowej Konkursu.

 
 


Zgłoś Szkołę do udziału w Konkursie do 15 listopada 2019 r. poprzez wypełnienie i przesłanie
e-mailem "Karty zgłoszenia Szkoły do udziału w Konkursie"

Na adres e-mail podany w zgłoszeniu zostanie przesłany plik z arkuszem zadań konkursowych wraz z kartą odpowiedzi oraz hasło umożliwiające otwarcie plików.


Otrzymane pliki należy wydrukować (w dniu przeprowadzania V edycji Konkursu) w ilości pozwalającej przeprowadzić I etap Konkursu w dniu 29 listopada 2019 r.

Każdego ucznia biorącego udział w Konkursie należy zarejestrować poprzez formularz zgłoszenia uczestnictwa (on-line) dostępny w dniach 25.11.2019 r. - 04.12.2019 r.

Rozwiązane prace uczniów (TYLKO kopie arkuszy odpowiedzi !!!) w I etapie Konkursu należy wysłać do 4 grudnia 2019 r. na adres Organizatora.Informujemy, że rejestracja uczestnika I etapu (szkolnego) V edycji Konkursu możliwa jest tylko poprzez elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny poniżej.

 
 
 

Wszelkie materiały umieszczone na stronie Konkursu są prawnie chronione. Organizator zezwala na wykonanie wydruków stron serwisu z zastrzeżeniem, że wydruki te mogą być przeznaczone wyłącznie na potrzeby własne.
Strony mogą być kopiowane dla celów publikacji na innych stronach WWW oraz w innych mediach przekazu, wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Organizatora.
Organizator zezwala na umieszczanie na innych stronach WWW odwołań typu URL do niniejszych stron WWW z zastrzeżeniem, że niniejsze strony nie mogą być prezentowane jako jedno z podokien technologii FRAMESET.

     
     
   
   

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego
"Chemik"

Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

 

al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
tel. (24) 365 86 32